SUW Gołaszew

Stacja Uzdatniania Wody „GOŁASZEW”

SUW „Gołaszew”, zlokalizowany w centralnej części gminy przy ul. Rzeźbiarskiej w miejscowości Gołaszew w gminie Ożarów Mazowiecki został uruchomiony w 1988 r.Obszar zasilany przez stację pokazany jest na załączniku graficznym.

SUW ujmuje wodę poprzez dwie studnie głębinowe z utworów czwartorzędowych: S4 o głębokości 68,5 m i S5 o głębokości 67,0 m pracujące naprzemiennie.

Maksymalna zdolność produkcyjna stacji Q = 43 m3/h.

Obecnie stacja będzie rozbudowana o nowe urządzenie służące do zmiękczania wody. Po jego zainstalowaniu uruchomione zostaną dwie nowo odwiercone studnie głębinowe S6 i S7, pobierające wodę pochodzącą z utworów czwartorzędowych