Cenniki i taryfy

Ogłoszenie taryfy 2023 wersja socjalna

Ogłoszenie taryf 2023 ogółem

ogłoszenie taryfy 2021-2024

uchwała XLVI_426_21 dopłaty z 09.12.2021

Ogłoszenie taryf informacja do spółdzielni dla mieszkańców na 2022

Ogłoszenie w sprawie dopłat za wodę i ścieki na rok 2022

Ogłoszenie taryfy 2022

Decyzja – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

ogłoszenie taryfy 2022 soc.byt

Ogłoszenie taryfy 2020

ogłoszenie taryfa 17.01.2019-16.01.2020

pdfTARYFY_2018.pdf

pdfTARYFY_2017.pdf

pdfUCHWAŁA__314-16_z_22.11.2016.pdf

pdfUCHWAŁA__315-16_z_22.11.2016.pdf