Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim uprzejmie informuje, iż na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki  prowadzone są prace związane z wymianą wodomierzy oraz sprawdzaniem nakładek do odczytów radiowych.

W/w prace są prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-19.30.

ZWiK w Ożarowie Mazowieckim w tych dniach zwraca się z uprzejmą prośbą o umożliwianie dostępu do wodomierzy.

Jednocześnie informujemy, iż pracownicy ZWiK  w Ożarowie Mazowieckim posiadają  imienne identyfikatory i poruszają się oznakowanym pojazdem.

W przypadku wątpliwości celem potwierdzenia tożsamości pracownika prosimy o kontakt telefoniczny 22 722-25-49.