Wodomierz/Podwodomierz

ZGŁOSZENIE DO ODBIORU PODWODOMIERZA/DRUGIEGO WODOMIERZA

Klient nabywa i montuje podwodomierz na własny koszt i wypełnia formularz zgłoszenia do odbioru technicznego Zgłoszenie do odbioru wodomierza, podwodomierza ZWIK

UWAGA! W przypadku chęci montażu podwodomierza należy zwrócić uwagę na wysokość stawki za m3 odpowiedniej dla grupy 3 gospodarstwa domowe i użyteczności publicznej korzystające z podwodomierza. 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA MONTAŻU PODWODOMIERZA NA CELE OGRODOWE

 

W przypadku, kiedy woda wykorzystywana będzie na inne cele niż do picia, należy zachować poniżej wymienione warunki i zastrzeżenia.

  1. Warunki:

     –    miejsce montażu „podwodomierza” jest za wodomierzem głównym,

  • woda wykorzystywana do innych celów niż do picia nie może po użyciu wpływać
    do kanalizacji sanitarnej, ponieważ nie jest „obciążana” kosztami odprowadzania do kanalizacji,
  • podlewanie roślin oraz wykorzystywanie wody do innych celów niż do picia może podlegać ograniczeniom czasowym ogłaszanym odrębnym komunikatem.
  1. Zastrzeżenia:
  • w związku z tym , że ZWiK jest dostawcą wody pitnej, o parametrach fizyko-chemicznych, bakteriologicznych i organoleptycznych odpowiednich do spożycia dla ludzi i zwierząt, nie bierze odpowiedzialności za wpływ wody pitnej lub jej przerwy w dostawach na stan roślin podlewanych (odbarwianie, schnięcie itp.) lub inne negatywne skutki przy stosowaniu wody z „podwodomierza” jako „wody bezpowrotnie zużytej”,

 

Montaż „podwodomierza” wykonuje użytkownik posesji na  własny koszt.

Po zamontowaniu „podwodomierz” z aktualną „legalizacją” i kartą gwarancyjną należy zgłosić do odbioru technicznego i  zaplombowania przez ZWiK.

 

 

Ceny brutto w ZWiK wodomierzy/podwodomierzy” z nakładką radiową wg. obowiązującego cennika na 2024r. wynoszą:

 

DN 15 – 195,57zł

DN 20 – 202,95zł

DN 20 – hermetyczny do studni wodomierzowej – 535,05zł