Wodomierz/Podwodomierz

ZGŁOSZENIE DO ODBIORU PODWODOMIERZA/DRUGIEGO WODOMIERZA

Klient nabywa i montuje podwodomierz na własny koszt i wypełnia formularz zgłoszenia do odbioru technicznego Zgłoszenie do odbioru wodomierza, podwodomierza

UWAGA! W przypadku chęci montażu podwodomierza należy zwrócić uwagę na wysokość stawki za m3 odpowiedniej dla grupy 3 gospodarstwa domowe i użyteczności publicznej korzystające z podwodomierza.