Twardość wody

CO TO JEST TWARDOŚĆ WODY ?

Twardość wody – jest to cecha wody, będąca funkcją stężenia soli wapnia,  magnezu i innych   metali, które są zdolne do tworzenia soli na wyższym niż pierwszy stopniu utlenienia.

Twardość wody dzieli się na:

nietrwałą – zwaną też przemijającą, węglanową, która jest generowana przez sole kwaśne kwasu węglowego – wodorowęglany

trwałą– która jest generowana przez sole innych kwasów, głównie  chlorki, ale też siarczany, azotany i inne.

Twardość ogólna wody jest sumą twardości nietrwałej i trwałej.

Twardość wody dzieli się następująco :

–  bardzo miękka to <75 mg CaCO3/dm3

–  miękka 75-150 mg CaCO3/dm3

–  średnio twarda 150-300 mg CaCO3/dm3

–  twarda 300-500 mg CaCO3/dm3

–  bardzo twarda >500 mg CaCO3/dm3

Twardość wody wyraża się w trzech różnych skalach:

stopniach niemieckich (°n lub °d), 1°n = 10,00 mg CaO w 1 dm3 wody, oraz 1°n = 17,86 mg CaCO3 w 1 dm3 wody
stopniach francuskich (°f), 1°f = 10,00 mg CaCO3 w 1 dm3 wody
milivalach na litr (mval/l), 1 mval = 1 miligramorównoważnik  (0,5 milimol) jonów Ca2+, oraz 1 mval = 50 mg CaCO3 w  litrze wody.

( CaO – tlenek wapnia ;  CaCO3 – węglan wapnia )

Można też spotkać zapis twardości w (ppm) – to przyjęty na świecie sposób wyrażania stężenia bardzo rozcieńczonych roztworów

       związków chemicznych. Określa ile cząsteczek związku chemicznego przypada na 1 milion cząsteczek roztworu.

       1 ppm = 1 mg/ dm3

Twardość wody przeznaczonej do picia wg polskich norm powinna zawierać się w przedziale: 60 – 500 mgCaCO3 / dm3

Wodociąg

Twardość ogólna

Stopnie niemieckie

Stopnie francuskie

Miligramo-równoważnik

klasyfikacja

mg CaCO3/dm3

on lub od

of

mval

opis

Partyzantów

207

11,6

20,7

4,14

średnio – twarda

Kabel

275

15,4

27,5

5,5

średnio – twarda

Święcice

223

12,49

22,8

4,46

średnio – twarda

Szeligi

386

21,6

38,6

7,72

twarda

Gołaszew

438

24,5

43,8

8,76

twarda

Duchnice

183

10,24

18,3

3,66

średnio – twarda

Feliksów

285

15,96

28,5

5,7

średnio – twarda