Odczyty

Odczyty wodomierzy na terenie gminy Ożarów Mazowiecki są dokonywane przez inkasentów, którzy mają możliwość wystawiania faktur i przekazywania ich osobiście.

Jednakże w celu zapewnienia Państwu wygody ZWiK w Ożarowie Mazowieckim stworzył możliwość samodzielnego zgłaszania wskazań wodomierzy na dwa sposoby:

  • Telefonicznie – dzwoniąc pod numer tel. 22 43 43 660 lub 22 722 25 49,
  • Wypełniając elektroniczny FORMULARZ na stronie internetowej ZWiK.

Faktury zostaną wystawione i przesłane do Państwa tradycyjną drogą listowną bądź elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Zgodnie z zapisami umowy na dostarczenie wody odbiorca usług zobowiązany jest do zapewnienia dostępu i utrzymania pomieszczenia lub studzienki, gdzie zainstalowany jest wodomierz główny w należytym stanie i czystości oraz zabezpieczenia pomieszczenie lub studzienki przed napływem wody opadowej i gruntowej,  a wodomierz główny przed możliwością jego mechanicznego uszkodzenia, zamarznięciem lub kradzieżą.

W przypadku braku możliwości dokonania odczytu przez inkasenta oraz braku samodzielnego zgłoszenia wskazań wodomierza przez 2 dni od pozostawienia informacji po wizycie inkasenta wystawiona zostanie faktura prognozująca zużycie wody oraz odbiór ścieków.