Zmiana właściciela

W przypadku nabycia praw do dysponowania nieruchomością należy dostarczyć dokument potwierdzający to prawo w celu zawarcia umowy na dostawę wody i/lub odbiór ścieków.

UWAGA! Należy upewnić się, że poprzedni właściciel uregulował zobowiązania finansowe w stosunku do ZWiK lub przejąć owe zobowiązania. Pomocne może być sporządzenie protokołu o stanie wodomierza ze zbywającym.