Aktualności

ZWiK w Ożarowie Mazowieckim uprzejmie informuje, iż w związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej w dniu 24.04.2020 r. nastąpiła przerwa w dostawie wody obejmująca budynki zlokalizowane przy ul. Rajdowej

ZWiK w Ożarowie Mazowieckim uprzejmie informuje, iż w związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej w dniu 22.04.2020 r. nastąpiła przerwa w dostawie wody obejmująca budynki zlokalizowane przy ul. Zielnej

SZANOWNI PAŃSTWO ZWiK w Ożarowie Mazowieckim uprzejmie informuje, iż w dniu 22.04.2020 r. w godzinach 10.00-15.00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody obejmujące budynki zlokalizowane przy ul. Witosa (od ul.

Z uwagi na sytuację związaną ze stanem epidemii oraz z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych, ZWiK w Ożarowie Mazowieckim, jako przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne, zobowiązane do

SKARGI I WNIOSKI W ZAKŁADZIE WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W OŻAROWIE MAZOWIECKIM PRZYJMUJE DYREKTOR WŁODZIMIERZ BURZYKOWSKI.