Aktualności

ZWiK w Ożarowie Mazowieckim uprzejmie informuje, iż w dniach  28.10.2021 r. / 29.10.2021 r. w godzinach 23.00-06.00 nastąpią przerwy w dostawie wody obejmujące budynki zlokalizowane w miejscowościach: Pilaszków, Myszczyn, Pogroszew,

ZWiK uprzejmie informuje że w związku z brakiem prądu w miejscowości Koprki mogą nastąpić utrudnienia w odbiorze ścieków. Przepompownie zostaną uruchomione niezwłocznie po przywróceniu zasilania.

ZWiK w Ożarowie Mazowieckim uprzejmie informuje, iż w dniu 20.10.2021 r. w godzinach 8.00 – 15.00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody obejmujące budynki zlokalizowane przy ul. Prawników nr 5,

ZWiK w Ożarowie Mazowieckim uprzejmie informuje, iż w dniu 20.10.2021 r. w godzinach 9.00 – 14.00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody obejmujące budynki zlokalizowane przy ul. Fabrycznej, ul. Kasztanowej,

ZWiK informuje, że z powodu prac remontowych na stacji uzdatniania wody w dniach 15.10.2021 r. od godz. 22.00 do godz. 6.00 (16.10.2021 r.) może wystąpić obniżone ciśnienie wody w miejscowościach: