Aktualności

Zapytanie ofertowe zał. 1 formularz oferty- udrażnianie sieci kanalizacyjnej na ternie Gminy Ożarów Mazowiecki oraz czyszczenie przepompowni strefowych zał 1 do oferty zestawienie cenowe usług czyszczenia i monitoringu zal 2

  Zapytanie ofertowe o dostawę wodomierzy dla ZWiK w Ożarowie Maz zal 2 opz wodomierze 2020 zał. 3_umowa_ wodomierze._wzór zał. 1 formularz oferty – dostawa wodomierzy zał 1 do oferty

OGŁOSZENIE                   Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim działając w oparciu o Ustawę z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.

Informacja o zmianie terminu składania, uzupełnienie do zapytania zapytanie ofertowe formularz oferty szczegółowy opis przedmiotu zamówienia mapa umowa – wzór przedmiar specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót załącznik do SOPZ

SZANOWNI PAŃSTWO ZWiK w Ożarowie Mazowieckim uprzejmie informuje, iż w związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej w dniu 28.01.2020 r. w godzinach 08.00-14.00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody

SZANOWNI PAŃSTWO ZWiK w Ożarowie Mazowieckim uprzejmie informuje, iż w dniu 31.01.2020 r. w godzinach 09.00-12.00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody obejmujące budynki  zlokalizowane przy ul. Wojska Polskiego, ul.

SZANOWNI PAŃSTWO ZWiK w Ożarowie Mazowieckim uprzejmie informuje, iż w dniach 29.01.2020 r. – 30.01.2020 r. w godzinach 23.00-05.00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody obejmujące budynki  zlokalizowane przy ul.

SZANOWNI PAŃSTWO ZWiK w Ożarowie Mazowieckim uprzejmie informuje, iż w dniu 28.01.2020 r. w godzinach 09.00-12.00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody obejmujące budynki zlokalizowane przy ul. Żytniej (od numeru