Aktualności

W związku z zagrożeniem związanym z koronawirusem, Biura Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133 (tel. 22 43 43 660) oraz ul. Partyzantów 37 (22 722 25 49

zapytanie ofertowe załącznik do SOPZ oświadczenie zał. 3 wzór_umowa_ czyszczenie sieci i pompowni zał. 1 formularz oferty- udrażnianie sieci kanalizacyjnej na ternie Gminy Ożarów Mazowiecki oraz czyszczenie przepompowni strefowych zał

SZANOWNI PAŃSTWO ZWiK w Ożarowie Mazowieckim uprzejmie informuje, iż od dnia 10.02.2020 roku będą wymieniane wodomierze w miejscowości Święcice. W/w prace będą prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-18.00.

SZANOWNI PAŃSTWO ZWiK w Ożarowie Mazowieckim uprzejmie informuje, iż od dnia 10.02.2020 roku będą wymieniane wodomierze w miejscowościach Płochocin, Józefów, Wolica W/w prace będą prowadzone od poniedziałku do piątku w

Zapytanie ofertowe zał. 1 formularz oferty- udrażnianie sieci kanalizacyjnej na ternie Gminy Ożarów Mazowiecki oraz czyszczenie przepompowni strefowych zał 1 do oferty zestawienie cenowe usług czyszczenia i monitoringu zal 2

OGŁOSZENIE                   Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim działając w oparciu o Ustawę z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.

SKARGI I WNIOSKI W ZAKŁADZIE WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W OŻAROWIE MAZOWIECKIM PRZYJMUJE DYREKTOR WŁODZIMIERZ BURZYKOWSKI.

SZANOWNI PAŃSTWO ZWiK w Ożarowie Mazowieckim uprzejmie informuje, iż w dniu 18.03.2020 r. w godzinach 09.00-14.00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody obejmujące budynki zlokalizowane przy ul. Nowowiejskiej 1 A