SUW Kabel

Stacja Uzdatniania Wody “KABEL”

SUW „Kabel”, zlokalizowany w mieście Ożarów Mazowiecki przy ul. Poznańskiej 129/133. Obszar zasilany przez stację pokazany jest na załączniku graficznym.

SUW Kabel ujmuje wodę poprzez trzy studnie głębinowe.

Ujęcie składające się ze studni nr 4 o głębokości 36,0 m i ze studni nr 8 o głębokości 67,0 m ujmuję wodę z utworów czwartorzędowych.

Ujęcie składające się  ze studni nr I o głębokości 252,5 m ujmuję wodę z utworów oligoceńskich.

Maksymalna zdolność produkcyjna stacji Q = 130 m3/h.