SUW Partyzantów

Stacja Uzdatniania Wody „PARTYZANTÓW”

SUW „Partyzantów”, zlokalizowany w mieście Ożarów Mazowiecki przy ul. Partyzantów 37 został uruchomiony w 1993 r.Obszar zasilany przez stację pokazany jest na załączniku graficznym.

SUW ujmuje wodę poprzez dwie studnie głębinowe z utworów oligoceńskich: S1A o głębokości 226,0 m i S2 o głębokości 251,0 m, eksploatowane zespołowo.

Maksymalna zdolność produkcyjna stacji Q = 75 m3/h.