SUW Święcice

Stacja Uzdatniania Wody „ŚWIĘCICE”

SUW „Święcice”, zlokalizowany w zachodniej części gminy przy ul. Źródlanej w miejscowości Święcice w gminie Ożarów Mazowiecki został uruchomiony w 1984 r.Obszar zasilany przez stację pokazany jest na załączniku graficznym.

SUW ujmuje wodę poprzez dwie studnie głębinowe z utworów czwartorzędowych: S2 – podstawową oraz S1 – awaryjną o głębokości 80 m pracujące naprzemiennie.

Maksymalna zdolność produkcyjna stacji Q = 72 m3/h.

Latem 2013 r. dokonano wymiany orurowania filtrów studziennych w studni S2.Obecnie planowana jest budowa dodatkowego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej w celu zwiększenia niezawodności dostaw wody dla mieszkańców rejonu zasilanego w wodę przez SUW „Święcice” w okresach zwiększonych rozbiorów wody w miesiącach letnich.