SUW Szeligi

Stacja Uzdatniania Wody „SZELIGI”

SUW „Szeligi”, zlokalizowany w północno – zachodniej części gminy przy ul. Szeligowskiej w miejscowości Szeligi w gminie Ożarów Mazowiecki został uruchomiony w 1991 r.Obszar zasilany przez stację pokazany jest na załączniku graficznym.

SUW ujmuje wodę poprzez dwie studnie głębinowe z utworów czwartorzędowych: S1 i S2 o głębokości 41,0 m każda pracujące naprzemiennie.

Maksymalna zdolność produkcyjna stacji Q = 72 m3/h