Aktualności

Niewłaściwe korzystanie z kanalizacji prowadzi do poważnych problemów eksploatacyjnych w sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowniach i oczyszczalniach ścieków. Przyczynia się to m.in. do zapychania rurociągów czy awarii pomp na przepompowniach ścieków.

OGŁOSZENIE           Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim działając w oparciu o Ustawę z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U.

ZWiK w Ożarowie Mazowieckim uprzejmie informuje, iż w dniu 15.02.2022 r. w godzinach 07.30-14.00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody obejmujące budynki zlokalizowane przy ul. Kusocińskiego od ul. Zielnej do

ZWiK w Ożarowie Mazowieckim uprzejmie informuje, iż w dniu 14.02.2022 r. w godzinach 07.30-14.00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody obejmujące budynki zlokalizowane przy ul. Kusocińskiego od ul. Zielnej do

ZWiK w Ożarowie Mazowieckim uprzejmie informuje, iż z powodu awarii na sieci wodociągowej w dniu 01.02.2022 r. w godzinach 8.30-14.00 nastąpią przerwy w dostawie wody obejmujące budynki zlokalizowane przy ul.