UMOWA – naprawa rurociągu SUW Partyzantów

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

suw Partyzantów -przedmiar

Oferta

zapytanie ofertowe

załącznik nr 1 do SOPZ Oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej

informacja z otwarcia ofert

informacja o wyborze oferty

oświadczenie o rezygnacji

Informacja o wyborze oferty