zapytanie ofertowe

przedmiar kapucka bud przepomp

przedmiar kapucka bud techniczny

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

wzór umowy

zalacznik nr 1 do SOPZ Oswiadczenie o odbyciu wizji lokalnej

formularz oferty

Informacja z otwarcia ofert