W związku z ogłoszonym stanem epidemicznym i zaleceniami służb sanitarnych dotyczącymi zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa :

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133  oraz ul. Partyzantów 37 od 22.03.2021 roku do odwołania ogranicza bezpośrednią obsługę interesantów. 

Zaleca się przesyłanie korespondencji/załatwianie spraw za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub telefonicznie. Możliwe jest także składanie korespondencji w formie papierowej poprzez skrzynki podawcze/pocztowe zlokalizowane przed wejściem do biura obsługi przy ul. Partyzantów 37 i przed siedzibą przy ul. Poznańskiej 129/133 w Ożarowie Mazowieckim.

Sprawy, których nie można załatwić zdalnie, będą realizowane po wcześniejszym telefonicznym umówieniu.

Jednocześnie informujemy, iż do odwołania pracownicy ZWiK w Ożarowie Mazowieckim nie będą dokonywali odczytów wodomierzy metodą tradycyjną (inkasenci) oraz ich wymiany. W rejonach gdzie nie jest prowadzony odczyt radiowy rozliczenie za zużytą wodę i ścieki nastąpi wg stanów podanych przez Odbiorcę drogą telefoniczną lub mailową.

Jednocześnie informujemy, że zaistniała sytuacja nie wpłynie na ciągłość dostaw wody oraz odprowadzania  ścieków.

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o zrozumienie złożonej sytuacji.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim
siedziba: ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki

Godziny Pracy: 
Poniedziałek – Piątek  07.00 – 15.00
Telefon: 22 722-41-70, 22 722-40-00

e-mail: sekretariat@zwik.ozarow-mazowiecki.pl

Biuro Obsługi Klienta
ul. Partyzantów 37
05-850 Ożarów Mazowiecki

Godziny Pracy:
Poniedziałek 07.00 – 17.00
Wtorek – Piątek 07.00 – 15.00
Telefon: 22 722-25-49

e-mail: biuro.podawcze@zwik.ozarow-mazowiecki.pl

Pogotowie Wod – Kan czynne całą dobę
Tel: 22 722 13 74