Apelujemy do mieszkańców  korzystających z gminnej sieci kanalizacyjnej o nie wrzucanie do odpływów kanalizacyjnych oraz toalet: nawilżonych chusteczek higienicznych, jednorazowych pieluch, włosów, gumowych rękawiczek, patyczków do czyszczenia uszu,  ręczników, oraz wszystkich innych odpadów (przedmiotów) które powodują zapychanie rur kanalizacyjnych i uszkodzenia pomp w przepompowniach ścieków. W związku ze zwiększonym zużyciem środków ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki) podkreślamy, że w żadnym wypadku nie wolno ich wyrzucać do toalet, czy też bezpośrednio do sieci kanalizacyjnej.  Zużyte maseczki i rękawiczki stanowią odpady zmieszane i należy je wyrzucić do przeznaczonego dla nich pojemnika.