Szanowni Państwo,

w  związku z pojawiającymi się ostatnio pytaniami z Państwa strony dotyczącymi jakości wody w naszej Gminie uprzejmie informujemy, iż dla potrzeb systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Ożarów Mazowiecki pracuje siedem stacji uzdatniania wody. W skład gminnych ujęć wchodzą stacja uzdatniania wody Święcice, stacja uzdatniania wody Gołaszew, stacja uzdatniania wody Szeligi, stacja uzdatniania wody Partyzantów oraz stacja uzdatniania wody Kabel.   Dodatkowo część mieszkańców gminy jest zasilana w wodę z SUW Feliksów oraz SUW RSP Duchnice (stacje nie będące w eksploatacji ZWiK w Ożarowie Mazowieckim).

Proces uzdatniania wody na tych stacjach składa się z takich elementów jak:

  • ujmowanie wody podziemnej,
  • napowietrzanie,
  • filtracja ciśnieniowa,
  • dezynfekcja i magazynowanie wody uzdatnionej.

Dezynfekcja wody ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa mikrobiologicznego wody. W tym procesie najczęściej stosuje się chlor, dwutlenek chloru, podchloryn, ozon.

Na stacjach uzdatniania wody na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki jako proces dezynfekcji wykorzystuje się podchloryn sodu. Chcielibyśmy podkreślić, że dezynfekcja wody jest jednym z elementów jej uzdatniania, stosowanym przez wodociągi na świecie. W związku z pojawieniem się koronawirusa oraz wprowadzeniem w naszym kraju stanu epidemicznego, ZWiK w Ożarowie Mazowieckim, tak jak i inne przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, podjął działania w celu minimalizacji ryzyka i zapewnienia mieszkańcom ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków.

  • Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczące uzdatniania wody wskazują, że proces dezynfekcji wody zapewnia szybką dezaktywację wirusów. W związku z powyższym ZWiK w Ożarowie Mazowieckim w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Powiecie Warszawskim Zachodnim zwiększył ilość dozowanego podchlorynu sodu na stacjach uzdatniania wody, proces ten jest oczywiście stale monitorowany.
  • Podjęte działania związane z dezynfekcją wody wynikają z troski o zdrowie naszych klientów i są działaniami prewencyjnymi, gdyż zgodnie z przekazem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), obecnie nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa COVID-19 w wodzie pitnej.

Pełny tekst wytycznych WHO dostępny na:

https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19

Podkreślamy, iż woda dostarczana mieszkańcom gminy Ożarów Mazowiecki spełnia wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i jej jakość jest systematycznie badana.