Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim uprzejmie informuje,

iż od dnia 01.06.2023 roku będą wymieniane wodomierze przy ul. Nizinnej, ul. Nieznanej, ul. Widok, ul. Wiejskiej, ul. Pułaskiego, ul. Wolności, ul. Dalekiej, ul. Radosnej, ul. Dąbrowskiego w miejscowościach Ożarów Mazowiecki, Wolica.

W/w prace będą prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-19.30.

Prosimy w tych dniach o umożliwienie pracownikom ZWiK dostępu do wodomierzy.