Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim uprzejmie informuje,

iż od dnia 31.07.2023 roku będą wymieniane wodomierze przy ul. Szkolnej w miejscowości Ożarów Mazowiecki.

W/w prace będą prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-19.30.

Prosimy w tych dniach o umożliwienie pracownikom ZWiK dostępu do wodomierzy.