Informacja o wyborze oferty

zał. 1 formularz oferty – dostawa wodomierzy

zał. 3_umowa_ wodomierze._wzór

zapytanie ofertowe

zal 2 opz wodomierze 2022

zał do oferty – zestawienie cenowe