Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim zaprasza do składania ofert w postępowaniu „Renowacja kanału sanitarnego DN 400  metodą długiego rękawa wykonanego z rur kamionkowych na odcinku od ul. Strzykulskiej do ul. Obrońców Warszawy”.

zapytanie ofertowe

Oferta – formularz

Załącznik nr 2 Zapytania ofertowego – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

załącznik nr 1 do SOPZ Oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej

załącznik nr 2 do SOPZ Plany sytuacyjne z zaznaczonym zakresem robót

załącznik nr 3 do SOPZ Monitoring z inspekcji kanału

https://pliki.ozarow-mazowiecki.pl/wincanviewer-1.iso

https://pliki.ozarow-mazowiecki.pl/wincanviewer-2.iso

załącznik nr. 3 do zapytania ofertowego – wzór umowy zmieniony dnia 03.06.2022 r – zmiana z dnia 03.06.2022 r. dotyczy § 3 pkt. 2, § 4 pkt. 2, wykreślony § 5 pkt. 3, § 6 pkt. 2 i pkt. 4d, § 7 pkt. 1.

 

W załącznikach dodatkowych Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim przedstawia odpowiedzi do nadesłanych pytań dotyczących zapytania ofertowego.

załącznik dodatkowy 1. pytania do postępowania I

załącznik dodatkowy 2. odpowiedzi na pytania I

załącznik dodatkowy 3. pytania do postępowania II

załącznik dodatkowy 4. odpowiedzi na pytania II

załącznik dodatkowy 5. pytania do postępowania III

załącznik dodatkowy 6. odpowiedzi na pytania III