Informacje z otwarcia oferty oraz badania i oceny oferty 13.01.2022 r.

zal 2 SOPZ usługi czyszczenia i przeglądu kamerą TV

zapytane ofertowe

zał. 1 formularz oferty- udrażnianie sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki oraz czyszczenie przepompowni strefowych

załącznik do SOPZ

zał do oferty

zał. 3 wzór_umowa_ czyszczenie sieci i pompowni