zapytanie ofertowe

zalacznik nr 1 do SOPZ Oswiadczenie o odbyciu wizji lokalnej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – SOPZ

wzór umowy

przedmiar kapucka bud przepomp

przedmiar kapucka bud techniczny

formularz oferty

Informacja z otwaracia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania